Välkommen till Roxnäs släktförening

 

Senaste släktmötet 3 september 

Senaste släktmötet ägde rum 3 september 2022 i bystugan i Björsund utanför Eskilstuna.

Nästa släktmöte i augusti/september 2024 i trakten av Västerås.

Medlemsavgiften är bara 150:- per hushåll för en period. Sätt in summan på föreningens bankgiro 5502-3022 och skriv namn, adress och e-postadress. Du kan även swisha beloppet till vår kassör Johan Eklund på 0730-667709. Var noga med att ange för- och efternamn samt adress.

Observera att medlemskap räknas från släktmöte till nästa släktmöte, inte kalenderårsvis. Inloggning till hemsidan ingår i medlemsavgiften. På grund av det uppskjutna släktmötet räknas alltså tidigare inbetald avgift till släktmötet 2022 så det är nu dags att åter betala medlemsavgiften enligt ovan.

 

Ny form för släktkatalogen

Roxnäskatalogen har blivit alltmer omfattande efter ständiga uppdateringar. Detta har medfört att den nu är uppdelad i olika underkataloger baserade på barnen till Maria Larsdotter och Olof Gustafsson. Huvudkatalogen, där de flesta aktiva släktmedlemmarna finns, utgår från Maria Olsdotter och har nummer 1.

Familjenumren i den katalogen blir alltså exempelvis 1:103. Vi använder i fortsättningen den numreringen för uppdateringarna i Familjenytt.

På hemsidan publicerar vi de fyra kataloger där det finns aktiva medlemmar eller där kontakt finns med nu levande släktingar. Du som är intresserad av övriga släktgrenar tar kontakt med Marianne.

En översikt över släktgrenarna finns under fliken Släktkatalog (endast tillgängligt för inloggade medlemmar).

Det finns inte någon ny forskning bakåt tidigare än Nils Jönsson (-1704), eftersom det kräver ett besök i arkivet i Uppsala. Sådant får ställas på framtiden.

Under rubriken "Familjenytt" publicerar vi de förändringar i i släktregistret som kommer in under pågående verksamhetsår (endast tillgängligt för inloggade medlemmar).

Du som söker adressen till en medlem kan kontakta webmaster eller vår sekreterare.

 

Återblick på släktträffen 2019

Föreningen bildades en gång i Barkarö Bygdegård och det var även platsen för årets släktmöte den 31 augusti. Mötesförhandlingarna bjöd inte på några större överraskningar och protokollet läggs som vanligt ut på hemsidan. Men tyvärr har vi liksom de flesta andra ideella föreningar fått se en krympande medlemsskara. Det var därför särskilt roligt att några yngre släktmedlemmar slöt upp till föredraget då Lill-Cari Kullgren från Barkarö sockengille berättade om bygden i gamla tider till Siv Anderssons foton. God cateringlunch och mumsiga äppelkakor förgyllde dagen.

Några av oss besökte även kyrkan och kyrkogården. Ett spontant besök på Carlshem gav kontakt med den nuvarande familjen där. De var intresserade av husets historia och har nu fått lite extra info samt foton.

 

Skicka vidare! 

Det är viktigt att släkthistorian får leva vidare. Alla yngre släktmedlemmar uppmanas att prata med äldre släktingar, skriva ned en kort berättelse och skicka in till styrelsen. Vi redigerar och lägger ut under fliken Släktberättelser (endast tillgängligt för inloggade medlemmar).
 

Medlemskap

Medlemsavgiften är bara 150:- per hushåll för en period. Sätt in summan på föreningens bankgiro 5502-3022 och skriv namn, adress och e-postadress. Du kan även swisha beloppet till vår kassör Johan Eklund på 0730-667709. Var noga med att ange för- och efternamn samt adress.

Observera att medlemskap räknas från släktmöte till nästa släktmöte, inte kalenderårsvis. Inloggning till hemsidan ingår i medlemsavgiften. På grund av det uppskjutna släktmötet räknas alltså tidigare inbetald avgift till släktmötet 2022 så det är nu dags att åter betala medlemsavgiften enligt ovan.

Sidan är ombyggd så tidigare ID för att logga in på hemsidan fungerar inte. För inloggnings-ID och lösenord kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
OBS! Endast betalande medlemmar kan få inloggnings-ID.

 
 
Vår släkting gävlefotografen Carl Larssons bilder finns sökbara på Länsmuseet Gävleborgs hemsida 

https://www.lansmuseetgavleborg.se/

Senaste uppdateringen gjordes 2022-09-13