logga.jpg

Styrelsen

Ordförande Marianne Kindgren, Lund

Vice ordförande Göran Kindgren, Örebro

Sekreterare Inga Lindberg, Örebro

Kassör Johan Eklund, Göteborg

Ledamöter Linnea Andersson, Philomath, Or, USA och Daniel Andersson, Västerås

 

Övriga funktionärer i föreningen:

Revisorer Hans Ericsson samt vakant plats

Webmaster Johan Eklund, Göteborg

Valberedning: styrelsen